اخبار

کارگاه پداگوژی پیانو پویان آزاده

کارگاه پداگوژی پیانو پویان آزاده دومین کارگاه روش تدریس پیانو  ( پداگوژی پیانو ) توسط دکتر پویان آزاده، 2 تیر ماه در خانه هنرمندان برگزار می شود. ( کارگاه پداگوژی پیانو پویان آزاده ) دومین کارگاه روش تدریس پیانو (پداگوژی پیانو) توسط دکتر پو... ادامه مطلب

بیوگرافی

آخرین پست ها

معرفی

واژه نامه

آموزش

ویدیو آموزشی German Dance اثر بتهوون

تقریبا دو سال از قرار دادن اولین و تنها ویدیوی آموزشی در پیانول می گذرد. اولین پست در این دسته، ویدیوی آموزشی «Für Elise» اثر «Beethoven» بود که در سطح آموزش‌های آسان قرار داشت. امروز به عنوان دومین مطلب در دسته آموزش‌های ویدیویی، ویدیو آموزشی German Dance اثر بتهوون، د... ادامه مطلب

Copyright © 2011 Pianol All Rights Reserved